Uitslag rekentoets

De uitlsag van de rekentoets van 8 juni is bekend. 

Je kunt je cijfer vinden in kolom 1838 van Magister.